มะเร็งเต้านม ภัยร้ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้หญิง

มะเร็งเต้านม ภัยร้ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้หญิง

มะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในผู้หญิง แต่โรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะผู้หญิงเพียงเพศเดียว เพราะผู้ชายก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน โดยจากสถิติจะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ที่เป็นเพศชายมีเพียง 0.5 -1 % ต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพศหญิง 100 คน

สาเหตุของโรค มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำนม หรือ ต่อมน้ำนม อาจมีการแพร่กระจายไปตามทางเดินน้ำเหลือง ไปสู่ต่อมน้ำเหลือง หรือแพร่กระจายไปสู่อวัยวะที่อยู่ห่างไกลเช่น กระดูก ปอด ตับ เป็นต้น อาการเบื้องต้นของโรคนี้สำหรับผู้ชาย มีอาการดังนี้

 1. มี ก้อนเนื้อแข็ง ในเต้านม แต่เมื่อบีบแล้วไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ
 2. บริเวณเต้านมหรือหัวนมนั้นแดง
 3. มีของเหลวไหลออกจากหัวนม
 4. เป็นผื่นหรือแผลเรื้อรังบริเวณหัวนม
 5. หัวนมยุบบุ๋ม หรือหัวนมบอด
 6. ไม่มีอาการผิดปกติ แต่พบรอยโรคจากการตรวจแมมโมแกรมหรืออัลตร้าซาวด์เต้านม

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้

โรค มะเร็งเต้านม สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆ ด้วย ก็มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำนม หรือ ต่อมน้ำนม มีความผิดปกติ จนนำไปสู่ภาวะ ก้อนเนื้อแข็ง ในเต้านมได้ เช่น

 1. เพศหญิงมีฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ซึ่งสามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์มะเร็งนี้ได้ จึงมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าเพศชาย

 2. อายุ เมื่อผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

 3. ผู้ป่วยที่มีประวัติเกิดโรคนี้มาก่อนนข้างใดข้างหนึ่ง มีความเสี่ยง 3 – 4 เท่า ในการที่จะเกิดก้อนมะเร็งขึ้นที่เต้านมอีกข้าง

 4. ประวัติโรคทางเต้านมในอดีต โรคบางโรคที่มีการเจริญของเซลล์ผิดปกติในเต้านม สามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงหรือพัฒนากลายเป็นมะเร็งเต้านมได้ในอนาคตได้

 5. มีประวัติการเป็นมะเร็งรังไข่ เนื่องจากการเป็นมะเร็งรังไข่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสฮอร์โมน จึงเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม 

 6. การสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจน พบว่าการสัมผัสกับเอสโตรเจนเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม
 7. การตั้งครรภ์และการให้นมบุตร ผู้ป่วยที่ไม่เคยตั้งครรภ์ หรือมีบุตรคนแรกตอนอายุมากกว่า 30 ปี จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะเดียวกันการตั้งครรภ์หลายครั้งและมีบุตรตั้งแต่อายุน้อยสามารถลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้

 8. ยาคุมกำเนิดและการใช้ฮอร์โมน ผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ แต่ความเสี่ยงที่ว่านี้จะหมดไปหากหยุดใช้ยาเกิน 10 ปี