เรื่องน่ารู้ปัญหาสุขภาพ จากการ เล่นมือถือ

เรื่องน่ารู้ปัญหาสุขภาพ จากการ เล่นมือถือ

ข้อเสียของการ เล่นมือถือ ที่มีต่อสุขภาพ
ข้อเสียของการ เล่นมือถือ ที่มีต่อสุขภาพ

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า โดยเฉพาะเทคโนโลยีสำหรับการสือสารอย่าง โทรศัพท์ ที่เรียกได้ว่า มีแค่เครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ตามลักษณะงาน 
แต่เมื่อมีข้อดีของประโยชน์ที่เยอะแยะมากมายแล้วนั้น ก็ยังมีข้อเสียอีกมากมาย โดยเฉพาะการส่งผลเสียต่อร่างกายนั่นเอง เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า ปัญหาสุขภาพ จากการ เล่นมือถือ มีอะไรบ้าง

ข้อเสียของการ เล่นมือถือ ที่มีต่อสุขภาพ

การใช้โทรศัพท์มือถือในทางที่มีพฤติกรรมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ อาจทำให้ สุขภาพที่ดี เปลี่ยนไปนทางที่แย่ลง ซึ่งผลเสียของการ เล่นมือถือ มีดังนี้

 1. การใช้งานโทรศัพท์ มือถือเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความเครียดได้
  การใช้สมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลา เท่ากับว่าเราต้องพร้อมที่จะรับโทรศัพท์ ตอบข้อความต่างๆ ที่แจ้งเตือนเข้ามาจากช่องทางต่างๆ ทั้งไลน์ อีเมล และโซเชียลมีเดียตลอดเวลา ทำให้เกิดความเครียดได้โดยไม่รู้ตัว
 2. ส่งผลต่อการนอนหลับ
  เนื่องจากแสงจากจอมือถือ หรือแท็บเล็ตที่สว่างๆ ส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนที่มีชื่อว่า เมลาโทนิน ซึ่งฮอร์โมนนี้ช่วยในเรื่องของการควบคุมการนอนหลับ เนื่องจากการปล่อยฮอร์โมนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแสงสว่างเป็นสำคัญ การเล่นในเวลาก่อนนอนจึงส่งผลต่อการนอนหลับไปด้วย
 3. เกิดอาการปวดคอ
  เพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ก้มมองจอโทรศัพท์เพื่อพิมพ์ข้อความต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะก้มคอลง ประมาณ 60 องศา ซึ่งเป็นท่าที่ไม่เหมาะสม เพราะจะส่งให้เกิดอาการปวดคอได้ เมื่อก้มเป็นเวลานานๆ
 4. ทำให้เกิดอาการชา
  หากถือสมาร์ทโฟนด้วยท่าทางที่งอแขนเป็นมุมแคบกว่า 90 องศานานเกินไป จะทำให้เกิดอาการปวดชา หรือเหน็บชาบริเวณปลายแขน และมือ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง หรือเกิดภาวะข้องอติดแข็งที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยได้
 5. แสงจากจอมือถือทำลายจอประสาทตาได้
  เนื่องจากแสงสีฟ้าจากจอสมาร์ทโฟนสามารถทำลายจอประสาทตา (เรติน่า) จนนำไปสู่โรคจอประสาทตาเสื่อมได้
 6. ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล
  คนที่ใช้มือถือจนติดมักจะมีอาการซึมเศร้า หรือวิตกกังวลตามมาได้ สาเหตุก็มาจากการรอคอย หรือคาดหวังเสียงโทรศัพท์ หรือการตอบกลับข้อความต่างๆ และหากวันไหนลืมมือถือมาด้วยก็จะยิ่งรู้สึกเป็นกังวลมากขึ้น
 7. ทำให้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
  คนที่ติดการใช้มือถือและไม่ได้ใช้ในเวลาที่ต้องการ มักจะเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าว เพราะไม่ได้ดั่งใจ ซึ่งพบได้บ่อยในเด็กๆ ที่ติดเล่นเกมในสมาร์ทโฟน

นี่เป็นเพียงผลเสียส่วนหนึ่งของมือถือ ดังนั้นเราควรปรับพฤติกรรมกันใหม่นะคะ 

หลีกเลี่ยงผลเสียจากมือถือ ดังนี้

 1. กำหนดระยะเวลาการ เล่นมือถือ ในแต่ละวันให้ชัดเจน หรือพัก 20 นาที ทุก 1 ชั่วโมง
 2. สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อคนรอบข้าง โดยการพูดคุยกันซึ่งหน้าให้มากๆ
 3. หลีกเลี่ยงการใช้งานโทรศัพท์ในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ เพราะเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถควบคุมการใช้โทรศัพท์ได้ดีเท่าที่ควร
 4. หลีกเลี่ยง การใช้งานโทรศัพท์ ขณะขับรถ เพราะจะทำให้ขาดสมาธิ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
 5. ไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะเติมน้ำมันรถ เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้

ลองปรับพฤติกรรมกันดู เพื่อ สุขภาพที่ดี ของคุณเองนะคะ