ดูแล สุขภาพผู้สูงวัย ให้ห่างไกลจากโควิด

ดูแล สุขภาพผู้สูงวัย ให้ห่างไกลจากโควิด

ดูแล สุขภาพผู้สูงวัย ให้ห่างไกลจากโควิด
ดูแล สุขภาพผู้สูงวัย ให้ห่างไกลจากโควิด

ปัจจุบันอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณผู้ติดเชื้อก็เริ่มน้อยลงแล้ว นั่นก็ไม่ได้หมายความกว่าเราจะปล่อยปะละเลยการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะ สุขภาพของผู้สูงวัย เพราะมีโอกาสในการรักษาที่ค่อนข้างยาก หากติดเชื้อ เนื่องจากสุขภาพเริ่มอ่อนแล้วนั่นเอง 

วิธีดูแล สุขภาพผู้สูงวัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด

จากข้อมูลโดย ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากหลายสำนัก ต่างระบุว่าถึงกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อ โรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ นั่นก็คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสและมีอาการรุนแรงถึงขั้น เสียชีวิต ได้ ถึงแม้ว่าสุขภาพโดยรวมของบุคคลนั้นๆ จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ตาม ยิ่งหากเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น จากหนึ่งในข้อสังเกตก็คือ อาจมาจากระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ต่ำลงตามวัยนั่นเอง
เมื่อทราบแล้วว่ากลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเป็นบุคคลวัยไหนมากที่สุด ต่อไปคือการหาวิธีในการดูแล สุขภาพผู้สูงวัย โดยวันนี้เรามีคำแนะนำจากหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้สูงวัยในบ้านของทุกคนไปพร้อมกัน ดังนี้ 

 1. ให้ผู้สูงอายุล้างมือ หรือล้างมือให้ผู้สูงอายุด้วยสบู่นาน 20 วินาที (เทียบเท่ากับการร้องเพลง Happy Birthday 2 รอบ) หากไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่ สามารถใช้เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ได้
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือกับผู้สูงอายุ และไม่ให้ผู้สูงอายุไปสัมผัสมือ และร่างกายของคนอื่น
 3. ไม่พา หรือปล่อยให้ผู้สูงอายุไปรวมกลุ่ม ร่วมกิจกรรม หรือไปที่สาธารณะที่มีคนอยู่รวมกันเยอะๆ
 4. ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้สูงอายุสัมผัสบ่อยๆ ทุกวัน (อาจจะวันละมากกว่า 1 ครั้ง)
 5. หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า เป็นต้น
 6. งดกิจกรรมการเดินทางร่วมกับคนกลุ่มใหญ่ เช่น ทัวร์เที่ยวต่างประเทศ ขึ้นเรือสำราญ เป็นต้น
 7. หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนอื่นๆ หรือญาติต่างๆ ที่กำลังป่วย
 8. หากจำเป็นต้องออกไปข้างนอก เช่น ไปซื้อของ เลือกไปที่ที่มีคนน้อยกว่า เช่น เลือกไปซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ มากกว่าไปห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนจำนวนมากให้ได้มากที่สุด
 9. หากมีโรคประจำตัวที่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเป็นประจำ ลองสอบถามแพทย์ประจำตัวดูว่ามีความจำเป็นต้องไปหรือไม่ สามารถพูดคุยปรึกษาผ่านวิดีโอคอลได้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งการสั่งจ่ายยาออนไลน์โดยส่งยามาให้ที่บ้าน หรือให้ผู้ป่วยรับยาได้เองที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปโรงพยาบาล รวมถึงสอบถามแพทย์ด้วยว่าสามารถซื้อยามาเก็บตุนไว้โดยไม่ต้องออกไปซื้อยาบ่อยๆ เหมือนเดิมได้หรือไม่
 10. ระมัดระวังในการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวด้วย แม้ว่าจะปลอดภัย แต่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ คนในครอบครัวยังต้องดูแลเอาใจใส่ พูดคุย หรือใครที่อยู่ห่างไกลจากผู้สูงอายุที่เป็นญาติผู้ใหญ่ ยังควรโทรหา หรือวิดีโอคอลถามสารทุกข์สุกดิบบ้าง

คำแนะนำอื่นๆ ที่ผู้สูงวัยควรปฏิบัติ

คำแนะนำอื่นๆ ที่ผู้สูงวัยควรปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการดูแล สุขภาพผู้สูงวัย ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อของ โรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ดังนี้

 1. เตือนให้ผู้สูงอายุอย่าลืมทำกิจกรรมเดิมๆ ที่เคยทำแม้ว่าจะอยู่คนเดียว หรือไม่ได้เจอเพื่อน เช่น หากเคยทำอาหาร รดน้ำต้นไม้หน้าบ้าน หรือทำกายบริหารเบาๆ ก็ควรยังทำอยู่ต่อไป อย่าขาด
 2. หากมีอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น มีไข้ น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบติดต่อลูกหลานทันที โดยลูกหลานอาจตั้งเบอร์โทรด่วน (เช่น กด 1 ค้าง) แล้วโทรเข้าเบอร์ลูกหลานทันทีเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วย ไม่เช่นนั้นหากปล่อยไว้เป็นเวลานานหลาวันอาจยากต่อการรักษา และทำให้ เสียชีวิต ได้ในที่สุด