สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคจีซิกพีดี

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคจีซิกพีดี

โรคจีสิกพีดี
โรคจีสิกพีดี

                โรคจีซิกพีดีเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีลักษณะเม็ดเลือดแดงที่แตกง่ายกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งอาจได้รับจากสิ่งกระตุ้นบางอย่างเช่นโรคติดเชื้อยาอาหารรวมถึงสารเคมีบางชนิดผู้ป่วยโรคจิตซิกพีดีจึงควรหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นโดยทันทีสำหรับบทความนี้จึงรวบรวมสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยที่ซิกพีดีมาฝากทุกท่านเพื่อเป็นความรู้และทำความเข้าใจในโรคนี้มากขึ้นกันค่ะ

                โรคจีซิกพีดีจัดเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีลักษณะกลายพันธุ์ของยีนทำให้เอนไซม์มีประสิทธิภาพในการทำงานที่น้อยกว่าปกติเนื่องด้วยเอนไซม์จะทำหน้าที่ป้องกันเม็ดเลือดแดงไม่ให้แตกง่ายแต่หากมีการทำงานที่น้อยกว่าปกติก็จะส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายและส่งผลให้เกิดโลหิตจางผู้มีภาวะบกพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและสามารถธำรงชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเว้นแต่ต้องระวังในเรื่องของการทานอาหารหรือสิ่งที่นำมากระตุ้นต่อโรคจีซิกพีดีแต่ถ้ามีก็ภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นเอนไซม์จะทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อปกป้องเม็ดเลือดแดงแต่หากผู้ที่มีภาวะเอนไซม์อย่างรุนแรงไม่สามารถปกป้องเม็ดเลือดแดงจากสิ่งกระตุ้นได้จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและหากการสร้างเม็ดเลือดแดงเกิดขึ้นไม่ทันจะนำไปสู่ภาวะโลหิตจางได้

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคจีซิกพีดี

                หลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชันไม่ว่าจะเป็นอาหารยาหรือสารเคมีซึ่งอาหารที่ผู้ป่วยโรค จีซิกพีดีไม่สามารถทานได้เช่นถั่วบางชนิดโดยเฉพาะถั่วปากอ้ารวมถึงสกุลเบอร์รี่ นอกจากอาหารแล้วสิ่งที่เติมลงไปอันนี้อาหารก็นับว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสารถนอมอาหารที่ใส่ในขนมขบเคี้ยวอาหารที่บรรจุกระป๋องหรือสารปรุงแต่งอื่นๆเช่นสีผสมอาหารนับว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังเช่นกัน

                ดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันการติดเชื้อหากมีไข้ให้รีบเข้าทำการรักษาพร้อมทั้งแจ้งแพทย์เภสัชทุกครั้งเมื่อมีภาวะบกพร่องเพื่อนทำการหลีกเลี่ยงการได้รับยาที่อาจทำให้เกิดเหตุอันตรายได้

                ควรบริโภคอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนไม่เลือกทานบริโภคเฉพาะอาหารที่ชอบวัฒนธรรมและทำให้ขาดสมดุลของสารอาหารได้ซึ่งสารอาหารบางอย่างจะช่วยต้านทานภาวะเครียดจากออกซิเดชันรวมถึงหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและสูบบุหรี่จะทำให้เม็ดเลือดแดงฉีดตัวอย่างหนักและเกิดภาวะออกซิเดชันได้

ออกกำลังกายจะช่วยลดภาวะออกซิเดชันได้แต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหนักเพราะการเพิ่มให้ออกซิเจนอย่างมากทำงานในร่างกายจะเพิ่มกล้ามเนื้อการทำงานหนักจนอาจนำไปเกิดการชักนำให้เกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชันได้กล้ามเนื้อของผู้ป่วยจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าปกติซึ่งเกิดอันตรายต่อกล้ามเนื้อด้วยเหตุนี้จึงควรออกกำลังกายแต่พอควร