สาเหตุของการเกิดโรคลมพิษ

สาเหตุของการเกิดโรคลมพิษ

สาเหตุของอาการเกิดโรคลมพิษ
สาเหตุของอาการเกิดโรคลมพิษ

โรคลมพิษนั้นเป็นโรคที่ผิวหนังมีลักษณะที่เป็นผื่นหรือคล้ายยุงกัดมีอาการคันมากจะเกิดขึ้นโดยรวดเร็วโดยที่แต่ละครั้งจะอยู่ได้ไม่นานมากไม่เกินหนึ่งวันผื่นนั้นก็จะหายลับโดยทันที ที่ไม่ทิ้งรอยดำเอาไว้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการตาบวมหรือริมฝีปากบวมได้ซึ่งในบางรายก็อาจมีอาการปวดท้องแน่นจมูกรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการหอบหรือเป็นลมจากภาวะความดันโลหิตได้

สาเหตุของการเกิดโรคลมพิษนั้นเกิดได้หลายสาเหตุเช่นอาหารทะเลสีผสมอาหารบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้รวมถึงการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและพยาธิรวมถึงโรคต่อมไธรอยด์ก็มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคลมพิษได้เช่นกันการแพ้สารที่สัมผัสเช่นการแพ้ยางขนสัตว์รวมถึงพืชอาหารบางชนิดระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองจะทำให้เกิดสาเหตุของการเกิดลมพิษผิดได้ทั้งสิ้น ผู้ป่วยลมพิษควรจึงพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุซึ่งหากพบสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการลมพิษแล้วควรหลีกเลี่ยงหรือรักษาสาเหตุนั้นจะทำให้โรคลมพิษนั้นหายขาดจากผู้ป่วยได้

สิ่งที่ควรปฎิบัติสำหรับผู้ป่วยลมพิษ

                ผู้ป่วยลมพิษที่เป็นผื่นมากงดสิ่งกระตุ้นให้เกิดลมพิษตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดมักจะมียาต้านฮิสตามีน ติดตัวไว้สม่ำเสมอเมื่อเกิดอาการจะได้ใช้งานของยาได้ทันทีทำที่ใจให้สบายไม่ต้องเครียดอาการเหล่านี้เป็นอาการที่พบได้โดยทั่วไปและสามารถพบได้โดยคนปกติเราสามารถเป็นได้หากเราไม่ดูแลตนเองจากสิ่งรอบข้างมากพอหากเป็นลมพิษไม่ควรแกะเกาผิวหนังเนื่องจากจะทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบจากการเกาและทำให้เกิดแผลได้รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดหาดยาทำให้เกิดอาการง่วงซึมจนรบกวนการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันควรแจ้งแพทย์เพื่อทำการเปลี่ยนยาได้ทันที

                จะเห็นได้ว่าโรคลมพิษนั้นเป็นโรคที่เราสามารถพบได้โดยทั่วไปตามปกติสิ่งที่จะทำให้เรารักษาหายจากอาการเรานั้นได้คือเราต้อง มันดูแลรักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงในบริเวณที่แพ้หากมีอาการหนึ่งครั้งควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคและอาการทันทีจะทำให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ในต่อไปอย่างไรก็ตามผื่นลมพิษชนิดเรื้อรังส่วนใหญ่อาการมักไม่รุนแรงผู้ป่วยไม่ควรวิตกกังวลมากเกินไปมีทางรักษาให้หายได้หากพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ