อันตรายของโรคหัวใจที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

อันตรายของโรคหัวใจที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

อันตรายของโรคหัวใจที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
อันตรายของโรคหัวใจที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

อันตรายของโรคหัวใจที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

 การติดบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้น ควันมีผลต่อกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจโดยผลกระทบจากโรคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณของการสูบบุหรี่ต่อวัน 

โรคหัวใจ
โรคหัวใจ

จากการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือมีไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ถึง 2 เท่า แต่หากผู้สูบบุหรี่นั้นเป็นทั้งความดันเลือดและไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 8 เท่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ติดบุรีจะทำให้เส้นเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันที่รวดเร็วมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 10 – 15 ปี

การทำงานของหัวใจที่มีผลจากการสูบบุหรี่

สารนิโคตินเมื่อดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกตายจึงก่อให้เกิดการหลั่งสารเอฟิเนฟริน ซึ่งสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจที่มีระยะการเต้นที่เร็วขึ้น หลอดเลือดแดงขวดตีบตัน รวมถึงไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นผลของนิโคตินทั้งสิ้นทำให้เกิดการทำลายของเยื่อบุในชั้นของหลอดเลือดแดงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหัวใจขาดเลือด          

คาร์บอนมอนนอกไซด์ การหายใจเอาคาร์บอนมอนนอกไซด์เข้าไปด้วยจำนวนที่มากจะทำลายคุณสมบัติในการเป็นพาหะนำออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนที่ลดน้อยลง เป็นผลพวงที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นทำงานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะสูบฉีดโลหิตนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอ

ไฮโดเจนไซยาไนด์นับว่าเป็นการควันพิษในบุหรี่ที่ทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัวประกอบกับสารพิษตัวรถอื่นในบุหรี่เช่นกันได้แก่นิโคตินเป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุชั้นในของเลือดซึ่งเมื่อกลไกนี้เกิดซ้ำอีก ร่วมกับการขาดออกซิเจนจากก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ ยิ่งจะทำลายเซลล์ฉันในของหลอดเลือดมากขึ้น ทำให้ไขมันที่อยู่ในเลือดไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ควันบุหรี่ยังทำให้เกร็ดเลือดเกาะกันมากขึ้นอีกด้วย การที่เกร็ดเลือดมีอายุที่สั้นลง เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น และเลือดมีปริมาณที่เข้มข้นขึ้น สาเหตุทั้งหมดนี้จะทำให้เลือดจับกันเป็นก้อนได้ง่าย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ เลือดแดงมีไขมันเกาะอยู่ในชั้นของหลอดเลือดจึงเกิดการอุดตันได้ในทันทีทันใดทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีทันใดได้

ในประเทศที่พัฒนาแล้วคนที่สูบบุหรี่ตายจากโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบเกือบ3 เท่า และการสูบบุหรี่นั้นนับว่ามีความสัมพันธ์กับจำนวนบุหรี่ที่สูบเช่นกันดังนั้นยิ่งสูบบุหรี่มากเกินวันละหนึ่งซองก็ยิ่งทำให้มีอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากขึ้นบุหรี่จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและถ้าหากสูบบุหรี่ร่วมกับปัจจัยอื่นๆเช่นการเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงการเป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วยิ่งนั้นจะ ทำให้อัตราการเกิดโรคนั้นสูงขึ้นมากตามลำดับอีกด้วย