วัคซีนมะเร็งปากมดลูก สามารถฉีดได้เมื่อไหร่

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก สามารถฉีดได้เมื่อไหร่

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก สามารถฉีดได้เมื่อไหร่

                วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเรียกว่า HPV vaccine ซึ่งจะสามารถป้องกันไวรัสที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

                มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองในผู้หญิงทั่วโลก มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 500,000 รายและเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 250,000 รายในแต่ละปี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าเกือบ 80% ของผู้ป่วยเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้น้อยซึ่งมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิง แม้ว่าจะมีวิธีการป้องกันมะเร็งปากมดลูกหลายวิธี แต่การป้องกันโดยการฉีดวัคซีนถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัคซีนสำหรับมะเร็งปากมดลูก

                ปัจจุบันมีการส่งเสริมการฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ และจากงานวิจัยที่พบว่า วัคซีนสำหรับมะเร็งปากมดลูกHPVวัคซีนจะแนะนำในการฉีดสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายวัย ให้เริ่มฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่อายุ 9 ปี เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดจะมีการติดต่อทางเพศและมีการสัมผัสกับเชื้อ HPV เมื่อมีคนติดเชื้อHPVวัคซีนอาจไม่ได้ผลหรือไม่ได้ผลเลย นอกจากนี้การตอบสนองต่อวัคซีนจะดีกว่าในวัยที่อายุน้อยกว่าเมื่ออายุมากขึ้น การฉีดวัคซีน เป็นเพียงหนทางหนึ่งในการป้องกัน แต่วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ การระมัดระวังไม่ให้สัมผัสถูกเชื้อและควรได้รับการตรวจการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

                สำหรับขั้นตอนในการฉีดวัคซีน ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนแนะนำให้ใช้สองครั้งสำหรับสตรีที่ได้รับครั้งแรกระหว่างอายุ 9 ถึง 13-14 ปีในช่วงเวลาอย่างน้อยหกเดือนระหว่างทั้งสองครั้ง แนะนำให้ใช้สามครั้งสำหรับผู้ที่ได้รับยาครั้งแรกระหว่างอายุ 14-15 ถึง 26 ปี (ในช่วง 0, 1-2 และ 6 เดือน) เนื่องจากเชื้อ HPV ติดได้จากเพศสัมพันธ์ จึงควรฉีดตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด บางครั้งอาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลมเกิดขึ้นหลังการฉีด การนั่งนิ่งเป็นเวลา 15 นาทีหลังการฉีดสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นลมได้ นอกจากนี้อาจเกิดอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียหรืออ่อนแรง ซึ่งวัคซีนสำหรับการฉีดมีระยะการป้องกันถึง10ปี การฉีดวัคซีนชนิดนี้ สามารถป้องกันได้เพียง 2 สายพันธุ์ที่พบบ่อยเท่านั้น ซึ่งคาด ว่าครอบคลุมการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ 70-90%